Warszawa 23.09.2020

Szanowni Akcjonariusze,

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Card Terminal Expert Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: Odkryta 48c lok. 301, 03-140 Warszawa [dalej Spółka], NIP: 5242767682, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503473 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 117 268,00 zł (w pełni opłacony), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty ( ostatni ) do złożenia dokumentów akcji pod adresem:

Dokumenty akcji należy składać pod adresem : 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1, w dni robocze (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9-12 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym .

Szczegółowych informacji udziela pan Piotr Zieliński pod numerem telefonu: 603 599330

Do niniejszego wezwania dołączamy Oświadczenie akcjonariusza o zgodzie na wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji z emitentem i domem maklerskim [dalej Oświadczenie]. Złożenie Oświadczenia jest niezbędne w celu prawidłowej komunikacji pomiędzy akcjonariuszami, Spółką a podmiotem prowadzącym rejestr od 1 stycznia 2021 r. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Trigon Dom Maklerski S.A. czyli podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, dostępne są na stronie https://rejestr.akcjonariuszy.pl   zakładka Informacja Rodo.

Niezłożenie Oświadczenia może skutkować brakiem dostępu online do rejestru akcjonariuszy Spółki. Prosimy o przesłanie skanu drogą mailową, oryginał Oświadczenia należy przesłać na adres: 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1

Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: https://rejestr.akcjonariuszy.pl/

 

Z poważaniem,

  Rafał Lewandowski

  prezes zarządu

  Card Terminal Expert S.A.

 
Warszawa 01.09.2020

Szanowni Akcjonariusze,

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Card Terminal Expert Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: Odkryta 48c lok. 301, 03-140 Warszawa [dalej Spółka], NIP: 5242767682, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503473 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 117 268,00 zł (w pełni opłacony), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi do złożenia dokumentów akcji pod adresem:

Dokumenty akcji należy składać pod adresem : 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1, w dni robocze (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9-12 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym .

Szczegółowych informacji udziela pan Piotr Zieliński pod numerem telefonu: 603 599330

Do niniejszego wezwania dołączamy Oświadczenie akcjonariusza o zgodzie na wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji z emitentem i domem maklerskim [dalej Oświadczenie]. Złożenie Oświadczenia jest niezbędne w celu prawidłowej komunikacji pomiędzy akcjonariuszami, Spółką a podmiotem prowadzącym rejestr od 1 stycznia 2021 r. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Trigon Dom Maklerski S.A. czyli podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, dostępne są na stronie https://rejestr.akcjonariuszy.pl   zakładka Informacja Rodo.

Niezłożenie Oświadczenia może skutkować brakiem dostępu online do rejestru akcjonariuszy Spółki. Prosimy o przesłanie skanu drogą mailową, oryginał Oświadczenia należy przesłać na adres: 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1

Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: https://rejestr.akcjonariuszy.pl/

 

Z poważaniem,

  Rafał Lewandowski

  prezes zarządu

  Card Terminal Expert S.A.
Warszawa, 11.08.2020


Szanowni Akcjonariusze,

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Card Terminal Expert Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: Odkryta 48c lok. 301, 03-140 Warszawa [dalej Spółka], NIP: 5242767682, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503473 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 117 268,00 zł (w pełni opłacony), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci do złożenia dokumentów akcji pod adresem:

Dokumenty akcji należy składać pod adresem : 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1, w dni robocze (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9-12 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym .

Szczegółowych informacji udziela pan Piotr Zieliński pod numerem telefonu: 603 599330

Do niniejszego wezwania dołączamy Oświadczenie akcjonariusza o zgodzie na wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji z emitentem i domem maklerskim [dalej Oświadczenie]. Złożenie Oświadczenia jest niezbędne w celu prawidłowej komunikacji pomiędzy akcjonariuszami, Spółką a podmiotem prowadzącym rejestr od 1 stycznia 2021 r. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Trigon Dom Maklerski S.A. czyli podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, dostępne są na stronie https://rejestr.akcjonariuszy.pl   zakładka Informacja Rodo.

Niezłożenie Oświadczenia może skutkować brakiem dostępu online do rejestru akcjonariuszy Spółki. Prosimy o przesłanie skanu drogą mailową, oryginał Oświadczenia należy przesłać na adres: 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1

Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: https://rejestr.akcjonariuszy.pl/

 

Z poważaniem,

  Rafał Lewandowski

  prezes zarządu

  Card Terminal Expert S.A.


Warszawa, 30.06.2020

Szanowani Akcjonariusze,

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Card Terminal Expert Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: Odkryta 48c lok. 301, 03-140 Warszawa [dalej Spółka], NIP: 5242767682, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503473 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 117 268,00 zł (w pełni opłacony), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy do złożenia dokumentów akcji pod adresem:

Dokumenty akcji należy składać pod adresem : 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1, w dni robocze (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9-12 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym .

Szczegółowych informacji udziela pan Piotr Zieliński pod numerem telefonu: 603 599330

Do niniejszego wezwania dołączamy Oświadczenie akcjonariusza o zgodzie na wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji z emitentem i domem maklerskim [dalej Oświadczenie]. Złożenie Oświadczenia jest niezbędne w celu prawidłowej komunikacji pomiędzy akcjonariuszami, Spółką a podmiotem prowadzącym rejestr od 1 stycznia 2021 r. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Trigon Dom Maklerski S.A. czyli podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, dostępne są na stronie https://rejestr.akcjonariuszy.pl   zakładka Informacja Rodo.

Niezłożenie Oświadczenia może skutkować brakiem dostępu online do rejestru akcjonariuszy Spółki. Prosimy o przesłanie skanu drogą mailową, oryginał Oświadczenia należy przesłać na adres: 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1

Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: https://rejestr.akcjonariuszy.pl/


Z poważaniem,

  Rafał Lewandowski

  prezes zarządu

  Card Terminal Expert S.A.


Warszawa 18.07.2020

Szanowni Akcjonariusze,

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Card Terminal Expert Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: Odkryta 48c lok. 301, 03-140 Warszawa [dalej Spółka], NIP: 5242767682, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000503473 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 117 268,00 zł (w pełni opłacony), niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi do złożenia dokumentów akcji pod adresem:

Dokumenty akcji należy składać pod adresem : 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1, w dni robocze (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9-12 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym .

Szczegółowych informacji udziela pan Piotr Zieliński pod numerem telefonu: 603 599330

Do niniejszego wezwania dołączamy Oświadczenie akcjonariusza o zgodzie na wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji z emitentem i domem maklerskim [dalej Oświadczenie]. Złożenie Oświadczenia jest niezbędne w celu prawidłowej komunikacji pomiędzy akcjonariuszami, Spółką a podmiotem prowadzącym rejestr od 1 stycznia 2021 r. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Trigon Dom Maklerski S.A. czyli podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, dostępne są na stronie https://rejestr.akcjonariuszy.pl   zakładka Informacja Rodo.

Niezłożenie Oświadczenia może skutkować brakiem dostępu online do rejestru akcjonariuszy Spółki. Prosimy o przesłanie skanu drogą mailową, oryginał Oświadczenia należy przesłać na adres: 63-000 Środa Wielkopolska , ul. rtm. W. Pileckiego 2/1

Ogólne informacje na temat rejestru akcjonariuszy oraz zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu spółek handlowych zostały przedstawione na stronie podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki: https://rejestr.akcjonariuszy.pl/

 

Z poważaniem,

  Rafał Lewandowski

  prezes zarządu

  Card Terminal Expert S.A.Oświadczenie akcjonariusza:
owiadczeniejpg

Akt notarialny:

notariusz1jpg
notariusz2jpg
Regulamin Trigon:
Klauzula Trigon:
klauzula_trigonjpg